Morten Skov

AI/ML Udvikler – ZibraLabs

 

Tidl. CTO, Plan2Fly

 

Tidl. Senior Cyber/Physical Specialist

– Alexandra Institutet

 

Med sin store viden om kombinationen af software og droner, har tidligere CTO ved Plan2Fly, Morten Skov, takket ja til at blive en del af Advisory Boardet i Plan2Fly.

 

Han mener, at Plan2Fly, tilbyder en række værktøjer, der kan være med til at brede dronen ud og gøre brugen af droneydelser tilgængelig for alle.

Kunstig intelligens og dataindsamling skal bidrage til at integrere dronen i samfundet

Med sin store viden om kombinationen af software og droner, mener tidligere CTO ved Plan2Fly, Morten Skov, at vi har brug for at udvikle systemer, der kan realisere dronens stor potentiale.

Dronen skal behandles som et reelt værktøj

Af Sarah Kim Lassen Grøn

(S):Hvor længe har du beskæftiget dig med droner?

Morten Skov (M):Jeg har arbejdet med droneteknologi som en del af forskningsverdenen i 6-7 år. 

(S): Hvad finder du interessant ved brugen af droner?

(M):Jeg synes det er fantastisk spændende, at man kan programmere robotter til at agere i den virkelige verden. Det er noget, vi har arbejdet med i datalogiens verden i mange år: at simulere robotter og agenter. Når man nu kan få dem ud i den fysiske verden og lave det sammenspil, bliver det interessant. Dronen har nogle muligheder som man ikke har set før. Ikke bare fordi jeg er teknologi-entusiast, men egentlig også fordi, jeg synes teknologien kan løse nogle af de problemer, vi har i samfundet. 

(S): Hvad har du typisk beskæftiget dig med indenfor droneområdet?

(M):Jeg har arbejdet med to områder indenfor droneområdet. 

 

Det ene har været at integrere intelligens i dronerne og bygge nogle algoritmer, der gør, at de kan opføre sig korrekt i den kontekst, de er i – fx at detektere mennesker, så de ikke flyver ind i dem.

 

Det andet har været, hvordan vi kan arbejde med at sætte forskellige typer af sensorer på dronerne til at indsamle data og bruge denne på en fornuftig måde. Jeg har undersøgt potentielle udfordringer og om en sensor kan være med til at løse dette problem, baseret på den bearbejdede data.

(S): Hvad skal der, i din optik, til for at dronebranchen kan opnå et kommercielt gennembrud?

(M):Det som Plan2Fly har gang i med at skabe en platform, der kan håndtere opgaver og kommunikere dem på en meningsfuld måde, er rigtig godt. Jeg tror, det har været en udfordring at finde opgaverne og få dem fordelt til folk, der kan løse dem. Jeg tror på, at det kan skabe et momentum til at få brugt droner mere i fremtiden.

 

Hvis man skal se det lange perspektiv, har vi brug for at få udviklet systemer, der kan håndtere droner, hvis de flyver rundt i et byrum eller hvis der bare er mange af dem. Både så de, som nævnt tidligere, ikke flyver ind i mennesker, men også, at de ikke støder ind i hinanden. Så der er et par sikkerhedsudfordringer, der skal styr på, før dronen for alvor kan benyttes kommercielt. 

 

Derudover skal droner integreres rigtigt i luftrummet. Vi skal behandle droner som andet end bare legetøj og se dem mere som et værktøj – og et værktøj kræver systemer, der kan understøtte det. Droner har indtil videre været meget researchbaseret eller været benyttet på hobbyplan. Det er ved at ændre sig nu. Men hvis vi virkelig skal realisere den vision om, at droner skal kunne hjælpe os med alle mulige ting, så er vi nødt til at arbejde os lidt væk fra hobby-perspektivet.

(S): Vil du sætte et par ord på, hvorfor du har takket ja til Plan2Fly Advisory Board?

(M):Jeg har tidligere været ansat ved Plan2Fly, hvor jeg har hjulpet med udviklingen og etableringen af den nuværende platform. Plan2Fly har noget potentiale og kan tilbyde en række værktøjer, der kan få bredt dronen lidt mere ud. 

 

Med min viden om software og droner, håber jeg, at jeg kan hjælpe med at pejle i den rigtige retning. Jeg har en god indsigt i hvilke softwaresystemer man kan bruge, hvordan man skal bruge dem, og hvad der er muligt inden for en given tidsramme. Derudover vil jeg gerne bidrage med et bredt netværk og viden om, hvad der rører på sig – både rent forskningsmæssigt, men også kommercielt.

“Hvis vi virkelig skal realisere den vision om, at droner skal kunne hjælpe os med alle mulige ting, så er vi nødt til at arbejde os lidt væk fra hobby-perspektivet.” 

 

Morten Skov

(S): Hvor ser du især Plan2Fly ‘s berettigelse?

 

(M):Vi har brug for et værktøj, der kan sætte brugen af droner i system samt facilitere det på en professionel måde, så vi er sikre på, at professionelle piloter løser en opgave tilfredsstillende. Det mener jeg vil hjælpe virksomheder til at se potentialet i at bruge droner og dermed også Plan2Fly’s platform.