Advisory Board Plan2Fly, Ronnie Winkler

Ronni Winkler Østergaard

Direktør, Meroc

 

Tidl. direktør, Unifly

 

Tidl. flyveleder, Naviair – Etablering af droneluftrum.dk (ver. 2017-2020)

Ronni har med sin store viden inden for luftfart og droneinfrastruktur, takket ja til at være en del af Advisory Boardet i Plan2Fly.

 

Han ser Plan2Fly som et værktøj, der indeholder mange gode muligheder til gavn for slutbrugeren.

INFRASTRUKTUR SKAL SKABE GENNEMBRUD FOR KOMMERCIALISERING AF DRONER

Tidligere flyveleder og nuværende direktør i Meroc Consult, Ronni Winkler Østergaard, mener at infrastrukturen er alfa og omega for sikkerheden mellem fly, droner og mennesker.

Kompromisser er ikke løsningen

 

Af Melissa Søholm Tygesen

(M):Hvor længe har du beskæftiget dig med droner?

Ronni Winkler Østergaard (R):: – Med en baggrund som flyveleder, har jeg beskæftiget mig med droner siden 2014. I Naviair havde jeg ansvaret for etablering af droneindsatsen, hvor vi med etableringen af droneluftrum.dk, lagde grundstenene til det der i dag er U-Space Fyn og Naviair UTM.

(M): Hvad finder du interessant ved brugen af droner?

(R): – Jeg ser droner som en del af den digitale transformation, som man er i
gang med at overføre til Industri 4.0, men også i forhold til at etablere flere miljøvenlige muligheder i luftfarten.

 

Droner er flyvende robotter, så det interessante er at man kan afløse mange af de jobs som udføres manuelt i dag og samtidig gøre det hurtigere. Det vil sige, at virksomhederne kan spare ressourcer på det manuelle arbejde, levere digitale løsninger og derved bedre service overfor deres kunder.


Samtidig kan virksomhederne skabe et Unique Competing Space, så de opnår større konkurrenceevne end markedet generelt.

(M): Hvad har du typisk beskæftiget dig med indenfor droneområdet?

(R): – Siden 2014, har jeg arbejdet med luftfartsinfrastrukturen.
Med øje på, hvad Danmark skulle i forhold til droneinfrastruktur. Men også i forhold til hvad der skulle til, for at droner kunne blive en realitet i Danmark. I den forbindelse har jeg hjulpet med arbejdet i EU og EASA, med det første udkast til lovgivning, udgivet d. 31. december 2020. Her bidrog jeg med viden ift. operationelle forhold til flight safety m.v.

 

I sammenhæng hermed, deltog jeg i arbejdet omkring SESAR (Single European Sky ATM Research), der sikrer at alle europæiske lande er på et højt niveau. I det program har jeg bidraget indenfor luftfart og droneområdet, hvor jeg var med til at definere U-space. Herunder bl.a. at sikre integration af droner i luftrummet.

 

Mange tror, at droner bare er noget man går ud og flyver med. Det er det selvfølgelig ikke, da der er meget sikkerhed forbundet med det og når man snakker luftfart, kan man ikke gå på kompromis med sikkerheden. Fx hvis du eller jeg skal ud at flyve, skal vi jo gerne kunne lande sikkert, uden at der er en drone der rammer flyet.

 

Efterfølgende har jeg været direktør for Unifly ́s datterselskab i Danmark. Virksomheden er blandt verdens førende indenfor software i forhold til infrastruktur og leverer UTM-systemer til nogle af verdens største flyveledelser. Vores danske afd. havde ansvaret for bl.a. Østrig, Baltikum og Skandinavien.

 

I Unifly arbejdede vi forsat tæt sammen med EU og bidrog i arbejdet omkring retning, sikker afvikling og ”skubben på” for at realisere mulighederne. Med samme formål, har jeg i 5 år deltaget aktivt i CANSO ́s UTM taskforce – hvilket er den globale brancheorganisation for flyveledelser.

 

Nu driver jeg konsulentfirmaet – Meroc Consult. Her rådgiver vi om droneimplementering og lovgivning og hvordan organisationer kan realisere droner i deres forretning.

(M): Hvad skal der, i din optik, til for at dronebranchen kan opnå et kommercielt gennembrud?

(R): – Det handler om flight safety og at infrastrukturen skal på plads. Infrastrukturen er alfa/omega for at droner kan bruges kommercielt.

 

På sigt bliver droner fuldt automatiseret og en integreret del af infrastrukturen og luftfarten. Droner er luftfart, og en helt ny form for ydelse af opgaveløsninger og services. Det er på et helt andet niveau, end hvad du fx kan med en helikopter og der ligger et stort potentiale i at få automatiseret processer. Her er data essentielt i forhold til om en droneoperation kan lade sig gøre eller ej. Derfor skal infrastrukturen være på plads, før man kan kommercialisere. Det kræver UTM systemer som sørger for, at der er adskillelse mellem droner og flytrafik, så trafikken i luftrummet kan afvikles på en sikker måde.

 

Så i min optik, er det vigtigste, at infrastrukturen er på plads i forhold til kommercialisering og autonom brug af droner. Ligeså kræver det at dronepiloter har en forståelse for, at lovgivningen er til for at skabe en ramme, som de kan arbejde frit under på en sikker måde.

(M): Vil du sætte et par ord på, hvorfor du har takket ja til Plan2Fly Advisory Board?

(R): – Missionen for mig generelt, er at brugen af droner skal realiseres, hvilket kun sker hvis der eksekveres rigtigt i forhold til eksisterende luftrumsbrugere og infrastruktur.
Plan2Fly bliver en service udbyder ift. at planlægge flyvninger m.m. og understøtter derved dronepiloterne med værktøjer, der kan planlægge og optimere deres operationer.

 

Dette ser jeg som første skridt i hele automatiseringsprocessen. Når infrastrukturen så er på plads, ift. at håndtere automatiserede droner, kan man hooke op med UTM-systemet, hvorefter hele processen kører automatisk.

Det er blandt andet én af grundene til, at jeg har sagt ja til Advisory Board, men også fordi jeg ser nogle muligheder i Plan2Fly, som jeg gerne vil skubbe i den rigtige retning.

“Man understøtter dronepiloterne med værktøjer, der kan planlægge og optimere deres operationer.”

Ronni Winkler Østergaard

(M): Hvor ser du især Plan2Fly ‘s berettigelse?

 

(R): – Det er i det kerneoperationelle valg af planlægningsværktøjet, hvor piloterne kan udføre deres operation ned i mindste detalje. Jeg ser at Plan2Fly har noget specifikt, som de skal fokusere på og gøre sig til verdensmester i.

 

Det næste er, at dronemarkedet langt fra består af virksomheder der kan det hele, men består af mindre specialiserede virksomheder, som har én niché i præcis det de er gode til. Derfor er det enormt vigtigt at virksomheder i branchen indgår strategiske samarbejder med andre partnere. Der i sidste ende kan resultere i flere og bedre slutprodukter til markedet, når alle løfter i fællesskab. Det vil samtidig øge troværdigheden til branchen og åbne døre til flere store kunder.

 

Der er mange ting i denne proces i forhold til f.eks. certificering, hvor jeg gerne vil komme med nogle gode råd. Mit sluttelige råd er at holde snuden i sporet og have fokus på og værne om de kunder man henvender sig til, da vi taler om ny teknologi der skal udvikles sammen over de kommende år.