Plan2Fly – brugervilkår beta

Når du opretter dig som bruger på plan2fly.com indgår du en aftale med Dansk Drone Netværk ApS, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart, CVR-nr. 30710592 (i det følgende benævnt ”Plan2Fly”).

 

For denne aftale er følgende vilkår gældende:

1.0 OM Plan2Fly

1.1 Plan2Fly udbyder et professionelt droneplanlægningssystem via websitet plan2fly.com.
Vi stiller funktionalitet og værktøjer til rådighed til dig som dronepilot. Værktøjerne
består i planlægning af flyvninger i forhold til kort og satellitfotos, zoner og vejrforhold,
så du kan præsentere et lettilgængeligt og smart overblik over det projekterede
droneforløb.

1.2 Plan2Fly har bl.a. følgende funktionalitet:

1.2.1 Optegnede kort og satellitfotos over hele Danmark indeholdende vigtige
landmærker, bygninger og på Google registrerede virksomheder.

1.2.2 Værktøjer til planlægning af flyveretninger, herunder måling af
sikkerhedsafstande og indtastning af billede- og videooptagelse.

1.2.3 Oversigt over vejrforhold, ”Golden Hour”-info på det planlagte sted og
tidspunkt.

1.2.4 Oplysninger om zoner, herunder byzone, landzone, sikkerhedszoner og no-fly
zoner.

2.0 BETA

2.1 Plan2fly.com er i betatest. Du/din organisation har modtaget en invitation til deltagelse
i betatesten af Plan2Fly. Vi håber, at du/din organisation har lyst til at deltage i
betatesten og hjælpe os med at udvikle Plan2Fly ved at give din mening til kende.

2.2 Når du har oprettet dig som betabruger, vil du modtage et link, hvor du anmodes om at
indtaste yderligere oplysninger. Herefter bestræber vi os på at give dig adgang til
betatesen inden for 24 timer.

2.3 Plan2Fly er i beta i til udgangen af juni 2021. Du er velkommen til at indsende dine
feedback via websitet. Det er hensigten, at erfaringerne fra betatesten skal bruges til
evaluering inden Plan2Fly går Live.

3.0 ADGANG

3.1 Din brugeradgang er personlig. Der gives en adgang til én bruger pr. e-mail/organisation.

3.2 Oprettelse på Plan2Fly kræver godkendelse. For at blive godkendt, skal du have et
CVR-nummer, da Plan2Fly alene stiller droneværktøjerne til rådighed for selvstændige
dronepiloter, som driver egen virksomhed. Derudover kræves oplysninger om drone og
droneregistreringsnummer, samt oplysninger om certifikat, således at Plan2Fly kan
kontrollere, at du har en lovlig drone og et lovligt dronecertifikat.

4.0 BETALING

4.1 I forbindelse med betatesten er adgangen til Plan2Fly uden betaling. Når Plan2Fly går
Live efter betatest, vil der blive opkrævet abonnementsbetaling.

5.0 LOVGIVNING

5.1 Plan2Fly opfordrer til, at du som dronepilot altid er orienteret om og altid overholder
gældende lovgivning, herunder opretholder lovpligtig ansvarsforsikring og regler om
droneflyvning, persondatareglerne, når der optages billeder af personer, samt
straffeloven. Plan2Fly forbeholder os ret til at lukke adgang til Plan2Fly på baggrund af
overtrædelser af lovgivningen.

6.0 ANSVAR

6.1 Plan2Fly stiller et planlægningsværktøj til rådighed. Droneflyvningen foretages af dig
som selvstændigt virkende tredjemand. Plan2Fly er ikke ansvarlig for, hvad du som
dronepilot foretager dig i forbindelse med droneflyvningen. Det er også dit ansvar at
opretholde fornøden sikkerhedsafspærring, og eventuelt at indhente tilladelse hos
politiet.

6.2 Der gives ikke garanti for, at optegnede kort, by- og sikkerhedszoner er ajourførte og
korrekte. Optegnede kort leveres af Google. Oplysninger om byzoner og
sikkerhedszoner leveres af det offentlige matrikelsystem. Begge kortsystemer er efter
vores opfattelse ajourførte og retvisende for faktuelle forhold på lokationen.

7.0 KOMMUNIKATION

7.1 Hvis du har accepteret og derved samtykket til at modtage vores nyhedsbrev, vil du
løbende modtage vores nyhedsbrev, som indeholder oplysninger om ny funktionalitet
og markedsføring i øvrigt. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes ved at trykke på
afmeld-knappen i bunden af nyhedsbrevet.

7.2 Udover nyhedsbrevet vil vi, når det er relevant, fremsende servicemeddelelser, som kan
være oplysninger i relation til din bruger, dine oplysninger o.l.

8.0 SUPPORT

8.1 Ved spørgsmål til Plan2Fly kan der rettes henvendelse til e-mailadresse support@plan2fly.com.

Vi bestræber os på at svare senest næste hverdag.

9.0 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1 For behandling af personoplysninger henvises til vores Privatlivspolitik.

10.0 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Denne aftale giver alene en brugsret til Plan2Fly.

11.0 VÆRNETING

11.1 Dansk ret er gældende for denne aftale. Værneting er byretten i Odense.